// Activities – iSEE Insitute
ỦNG HỘ
CIVIL SOCIETY ETHNIC MINORITIES LGBT GENDER JUSTICE

iSEE OFFICE RELOCATION ANNOUCEMENT

September 4, 2020

We are pleased to announce that iSEE office has been relocated to the following address as of 1st September 2020:Continue reading iSEE OFFICE RELOCATION ANNOUCEMENT

Thông báo: Chuyển địa điểm văn phòng Viện iSEE

Bắt đầu từ tháng 9/2020, Viện iSEE sẽ chuyển địa điểm văn phòng làm việc. Chúng tôi xin thông báoContinue reading Thông báo: Chuyển địa điểm văn phòng Viện iSEE

Join hands with iSEE in celebration of iSEE – “Coffee with iSEE”

July 17, 2020

Uncategorized

iSEE Institute calls on your support to continue our mission towards freedom, equality and tolerance! Freedom – Equality – ToleranceContinue reading Join hands with iSEE in celebration of iSEE – “Coffee with iSEE”

Khoảnh khắc đạo đức – Để trái tim soi đường cho thấu hiểu

July 3, 2020

Nằm trong sự kiện Tôi tin tôi có thể 2020 với chủ đề “Dùng trái tim soi việc đúng”, buổiContinue reading Khoảnh khắc đạo đức – Để trái tim soi đường cho thấu hiểu

Tôi Tin Tôi Có Thể 2020 – Dùng Trái Tim Soi Việc Đúng

June 22, 2020

Xuyên suốt 5 năm đồng hành cùng “Tôi tin tôi có thể”, có những câu hỏi liên tục được nhữngContinue reading Tôi Tin Tôi Có Thể 2020 – Dùng Trái Tim Soi Việc Đúng

Quan điểm iSEE về các vụ việc bạo lực, phân biệt đối xử và định kiến với người LGBT

May 26, 2020

QUAN ĐIỂM iSEE VỀ CÁC VỤ VIỆC BẠO LỰC, PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VÀ ĐỊNH KIẾN VỚI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH,Continue reading Quan điểm iSEE về các vụ việc bạo lực, phân biệt đối xử và định kiến với người LGBT

Sáng kiến phụ nữ dân tộc thiểu số – nhóm Tiên Phong vì tiếng nói người dân tộc thiểu số

March 9, 2020

Với sự tài trợ và hỗ trợ từ Viện iSEE, Quỹ sáng kiến cho địa phương của Canada (CFLI) vàContinue reading Sáng kiến phụ nữ dân tộc thiểu số – nhóm Tiên Phong vì tiếng nói người dân tộc thiểu số

[THÁNG 1/2020] TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU HÀNH TẬP HUẤN VỀ GIỚI

January 20, 2020

Hình thức: Hợp đồng tư vấn Hợp đồng: 1 năm Địa điểm: Hà Nội. Địa bàn dự án: Thanh Hóa, Đồng Nai ThờiContinue reading [THÁNG 1/2020] TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU HÀNH TẬP HUẤN VỀ GIỚI

FIGHTING PREJUDICE AND DISCRIMINATION: WE ALL HAVE SOMETHING TO SAY

January 17, 2020

Uncategorized

Do we make a difference?  International Day Against Homophobia, Transphobia, and Biphobia (IDAHOT) 17/5 is not only a day toContinue reading FIGHTING PREJUDICE AND DISCRIMINATION: WE ALL HAVE SOMETHING TO SAY

TELL YOUR PEERS: “ON MAY 17TH, WE CELEBRATE IDAHOT”

Uncategorized

If you are not 30 years old on May 17, it means that the world no longer treated homosexuality as aContinue reading TELL YOUR PEERS: “ON MAY 17TH, WE CELEBRATE IDAHOT”